הכרויות לגייז - ראשי » תקנון וחוקי האתר

תקנון וחוקי האתר


מבוא

הגלישה באתר Gahava.co.il כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ולכן לפני הגלישה והשימוש באתר נבקשך לקורא אותם בעיון. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך יש לקרוא אותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו. חוקי האתר באים בראש ובראשונה להגן על האתר ועל גולשי האתר. הם מחמירים במיוחד בגלל האופי של האתר אשר עוסק בתחום ההיכרויות, ואין בהם משהו שאמור להתריע גולש מן המניין אשר משתמש באתר לצורך מציאת קשר רציני. (ראה הגדרת "קשר רציני" בהמשך) חוקי האתר באים למנוע מצבים של שימוש באתר לכל צורך אחר מאשר מציאת קשר רציני, ובכלל זה (ולא רק) איסוף מידע, שליחת מסרים כוזבים, פרסומים סמויים וכו', אתר Gahava הוקם במטרה לאפשר בקלות וביעילות מציאת בן/בת זוג לקשר רציני בלבד. צוות האתר Gahava מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת: 1. למנוע הטרדות של חברים אחרים באתר. 2. לפעול נגד מי שאינו מקפיד לשמור על חוקי האתר. 3. לנסות ולעזור למי שנפגע בדרך כלשהי מהשימוש באתר.

אמיתות נתונים

יש למלא פרטים נכונים בלבד. השימוש בכרטיס הוא אישי, אין להשתמש בכרטיסים אחרים שאינם שלך. אין לפתוח יותר מכרטיס אחד לאדם. אין לפתוח כרטיס עבור מישהו אחר. אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך, או תמונות שאינן ראויות, אין לשלוח מסרים לא אמיתיים.

תכנים

תוכן או תכנים באתר הם האתר עצמו, בכלליותו. תוכן כולל את כל מה שמוצג בפרופילים, כל מה שנמצא במאגר המידע של האתר, כל מה שהועבר לאתר בכל צורה שהיא, בין אם זה תכן שהגולש מסר, או תוכן שהגיע ממקור אחר. כל התכנים הינם בבעלות האתר Gahava, ויכולים לשמש את האתר לכל מטרה. ובכלל זה הפרופילים, ההודעות, המידע, התמונות אך לא רק. כל תוכן שהגולש העביר לאתר או דרך האתר, הינו תוכן שעובר לידי האתר ומאותו רגע התוכן הינו בבעלות האתר. אתר Gahava יכול לשנות תוכן זה ולהשתמש בו כרצונו, ולמוסר המידע או כל צד אחד מטעמו, או לא. לא יוכלו לבוא בטענות כלפי צוות האתר בעניין תוכן זה.

קשר רציני

קשר רציני הוא קשר למציאת בן/בת זוג לצורך חיים משותפים. חתונה, חברות, ידידות, וכו'. קשר רציני לא כולל קשר של ניצול, או כל קשר לא חוקי. קשר רציני יכול להתקיים בין שני משתמשים בטווח גילאים דומה. האתר אסור לאנשים נשואים. סטטוס פרוד: נשוי המתגורר בנפרד מבן/בת זוגו למשך תקופה העולה על 3 חודשים, ואשר אינו מנהל משק בית משותף עם בן/בת זוגו. אתר זה מותר לפרודים לפי הגדרת "סטטוס פרוד" בהסכם זה. פתיחת כרטיס או שימוש בכרטיס לנשואים (למעט נשואים ב"ססטוס פרוד" לפי הסכם זה) הינה עילה לתביעה מצד אתר Gahava ואו/ בעליו מכל סיבה שהיא בעלות מוסכמת מראש של 10,000 + הוצאות עורכי דין והוצאות משפט.

משתמשים

לאתר יש אופציה לסמן משתמשים הנחשבים לבטוחים יותר (מתוך אינדיקציות כמו דיווחים, חסימות ופרמטרים נוספים), ולהציג על ידם איקון המסמן זאת. יש לשים לב, שאיקון זה לא מבטיח שהמשתמש שקיבל אותו הגון, או אמין או בטוח. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות גם אם יש את הסימון הזה. בנוסף, הנהלת האתר יכולה לסמן משתמשים כחשודים שהפרו את תנאי השימוש, או משתמשים שלא יוכלו לקבל את הסימון הנ"ל, על סמך התנהלות המשתמש, חוקים שהוא הפר, או דיווחים של משתמשים אחרים לגביו (או סיבות רבות אחרות). כל סימון כזה יכול להופיע בעמוד הפרופיל של המשתמש, ובמידה והוא סומן כחשוד, הסימון יוכל להופיע גם בעמוד ההתכתבות, על מנת לידע ולהזהיר משתמשים אחרים.

הודעות בין משתמשים

ב Gahava השימוש חינמי, אך מוגבל לכמות הודעות יומית מסוימת. לא ניתן לשלוח הודעות ב Gahava (גם משתמשים המשלמים תשלום חודשי וגם כאלו שאינם) במצבים הבאים: - למשתמש שאינו פעיל או שמחק את חשבונו או שהושעה. - למשתמש שחסם אותך. - לאחר 2 הודעות ללא מענה מאותו משתמש\ת. - למשתמש ללא תמונה (משתמשים שלא רוצים להיחשף - ניתן להעלות תמונה במוד תמונות פרטי וכך רק מקבל ההודעה יהיה חשוף לתמונות). לכן גם המערכת לא מאפשרת את מחיקת תמונת הפרופיל במידה ונשלחה הודעה ב 24 שעות האחרונות. - משתמש שהפרופיל שלו אינו מלא (שדות כמו שם פרטי, על עצמי חייבים להיות מלאים). - בהפרשי גילאים משמעותיים או גילאים שהמשתמש\ת הגדיר\ה שלא יוכלו לפנות אליה\אליו. - במצב שהמשתמש קבע שרק הוא יוכל לפנות. - כשיש אי התאמה בההעדפה המגדרית. - במצב שהמערכת מאפשרת עד שליחת מספר הודעות מוגבל ביום, כאשר כבר נשלחו כמות ההודעות הללו. - כשהמערכת מחייבת תשלום חודשי כאשר אינך משלם או משלמת. - במצב שהמערכת מבקשת אימות מייל כתנאי לשליחת הודעות. - במצב שהמערכת דורשת תיקון פרט שיקרי בפרופיל. - במצב שהמערכת סימנה את המשתמש שלך כמשתמש הדורש בדיקה של צוות Gahava. - במצבים נוספים שאינם מופיעים כאן. ההגבלות הנ"ל נועדו להפוך את Gahava לממשק הכרויות נעים, אמין ובטוח יותר, ולכן ייתכן ויוסרו או יוספו מגבלות נוספות.

רכישות ב Gahava

ב Gahava חלק מהשרותים ניתנים בתשלום. ניתן לרכוש רק עם כרטיס אשראי תיקני ולא עם כרטיס נטען (לדוגמה של בנק הדואר). ביטול כל עסקה מתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. ניתן לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

בקשה לביטול רכישה או תשלום

הודעה לביטול תשלום או רכישה ניתן לבקש באחת מהאופציות הבאות: - בדואר אלקטרוני למייל [email protected] מהמייל שאיתו המשתמש שילם. - בטופס יצירת קשר שלנו. פניה זו תענה ע"י תגובה שלנו ותדרוש תשובה חוזרת מאותו מייל לוידוא שזהו אכן בעל המייל. - דרך הטלפון המופיע בעמוד צור קשר - דרך האתר בעמוד התשלומים שלי

פירוט הרכישות והביטולים

רכישת השירותים הבאים: מנוי פרימיום ורובוט הבוחן התנהלות של משתמש

1. שירותים אלו מהווים "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995. 2. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן ברכישת שירותים אלו באתר לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי אלא לאחר סיום תקופת השירות אשר נבחרה.

רכישת שירותים הבאים: פרימיום פלוס, הסתרת חיבור אחרון, מחיקת הודעות ושירות החזרה לאחור

1. ניתן יהיה לבטל שירותים אלו בהודעה לאתר וביטול השירות ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול. 2. ביטול כזה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 9₪, לפי הגבוה מבניהם + עלות השירות המהווה את התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה.

ביטול שירות בתשלום המתחדש אוטומטית

1. בעסקאות בהן התשלום מתחדש באופן אוטומאטי, החיוב יחול בכל חודש, החל מתאריך החיוב הראשון ועד שהשירות יבוטל. 2. לאחר תקופת ההתחייבות, בעסקאות בהן התשלום מתחדש באופן אוטומטי מדי חודש, ניתן יהיה לבטל את השירות המתחדש וביטול השירות ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, לכן במידה וברצונך לבטל את השירות, יש להודיע לפחות 3 ימי עסקים לפני מועד החיוב הבא. 3. ביטול כזה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 9₪, לפי הגבוה מבניהם + עלות השירות המהווה את התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה. 4. חשוב לשים לב שהקפאת או מחיקת משתמש אינה מבטלת שירותים בתשלום שאינם בוטלו.

רכישת שירותים חד פעמיים

1. ניתן יהיה לבטל שירותים אשר ניתנים באופן חד פעמי וזאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, אם השירות כבר ניתן לא יהיה ניתן לבטלו.

דיווחים

כל משתמש יכול לדווח על כל משתמש אחר באתר. כל דיווח נבדק על ידי ההנהלה, ובהתאם לדיווח להנהלה יש את האפשרות להחליט מה לעשות איתו. ההנהלה יכולה להשעות משתמש כתוצאה מדיווח של משתמש אחר על התנהלות לא תקינה, או לסמנו כמשתמש שחשוד שעבר את תנאי השימוש.

תכנים אסורים לפרסום

אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבתכנים שתמסור לאתר אין תוכן כדלקמן: - כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה - כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין - כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו - פרסום שירותים/מוצרים/טקסט שאינו למטרת מציאת בן זוג ספציפי ולקשר רציני. - כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. - כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב... - כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב... - כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני - כל מידע העלול להטעות גולשים אחרים, צד שלישי כלשהו, או את צוות האתר. - כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר Gahava בפרט. - כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים, מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.

פעולות אסורות

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר Gahava עצמם). אין לפתוח יותר מכרטיס אחד לאדם. אין לפתוח חשבון חדש לאחר מחיקת חשבון ב Gahava לאחר פחות משבוע. אין להשתמש ב Gahava במידה ומשתמש הושעה בעבר ונחסם מ Gahava או מאחד האתרים השותפים של Gahava. אין לפנות למשתמשים אחרים שאינם בטווח הגילאים שלך. לדוגמה, לא ראוי שמשתמש בן 20 יפנה למשתמש או משתמשת בת 50. אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך, תמונות שאינן ראויות, תמונות פרובוקטיביות או תמונות שלא מציגות את הפנים של מעלה התמונה. אין לכתוב נתונים שיקריים בתכנים של האתר. אין לעדכן פרטים אישיים שקריים כולל שם כינוי במקום השם הפרטי (לדוגמה, תאריך לידה\סטטוס וכו') אין לשלוח מסרים שיקריים. אין לשלוח מסרים פוגעים, או אשר עלולים לפגוע בשאר חברי האתר. אין לפנות או להתכתב עם התמיכה\שירות לקוחות\הנהלת האתר בצורה לא מכבדת או מאיימת או גסה. אין לבצע פעולה שאינה מוגדרת כ-"שימוש הוגן". אין להזין בפרופיל פרטי התקשרות כגון מספר טלפון, שם בפייסבוק, אינסטגרם וכו'... אין להשתמש ב Gahava לצרכי פרסום. אין לשלוח הודעות גסות או לא מכבדות. אין להשתמש ב Gahava לצרכים אחרים שאינם חיפוש זוגיות. כל פעולה אסורה מאפשרת להנהלת האתר להשעות את המשתמש לאלתר.

השעיית משתמש

להנהלת Gahava יש את האפשרות להשעות משתמש שביצע פעולה אסורה או משתמש שדווח על ידי משתש אחר או משתמש שלדעת ההנהלה יכול לסכן משתמשים אחרים או משתמש שכוונותיו אינן קשר רציני וזוגיות או משתמש שהושעה כבר בעבר. השעיה של משתמש מהאתר נועדה אך ורק לשמור על כבוד, אווירת וביטחון המשתמשים האחרים. השעיית משתמש הינה סופית, ואינה קצובה בזמן. המערכת הטכנולוגית של Gahava משתדרגת כל הזמן על מנת למנוע ממשתמשים שכבר הושעו בעבר לחזור ולהשתמש שוב ב Gahava על מנת להבטיח את ביטחון המשתמשים האחרים עד כמה שניתן. במצב של השעית משתמש, הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק לאותו משתמש את סיבת ההשעיה או לפרט לו למה הוא הושעה או להגיב להודעות שלו. בנוסף, משתמש זה יוצג למשתמשים אחרים שהתכתבו איתו כמשתמש שהושעה. במצב שמשתמש שהושעה שילם על שירות מסוים שעדיין לא הסתיים זמן השירות שלו אז ייגבו ממנו אך ורק החיובים שעליהם הוא התחייב ולא מעבר לכך. לא יינתן החזר כספי על אותו זמן השירות שנותר.

ביטול כרטיס

ב Gahava ניתן להקפיא את החשבון או למחוק אותו. הקפאת חשבון תמנע את האפשרות לצפות במשתמש בתוצאות החיפוש או לכתוב לו, ובכל שלב המשתמש שהקפיא את הכרטיס יוכל להפעיל אותו מחדש. מחיקת החשבון מסמנת את הכרטיס כמבוטל, ולא מאפשרת כל תקשורת נוספת עם הכרטיס שלו. לאחר מחיקה, משתמש לא יוכל להפעיל את הכרטיס מחדש. עם זאת, מחיקת משתמש אינה מוחקת את הנתונים ממאגר המידע של Gahava.

מחיקת מידע

מחיקת מידע באתר Gahava יכולה להתבצע ע"י צוות האתר על-פי שיקולי מנהל האתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. הסיבות למחיקת מידע יכולות להיות טכניות, שיווקיות, פרסום סמוי, או כל סיבה אחרת, ולא צורך להסביר ו/או להצדיק את המעשה. כמובן שהקו המנחה הוא טובת האתר, ושמירה על הגולשים באתר.

שיתוף משתמשים

בעת הרשמתך ל Gahava אתה מאשר להציג את המשתמש שלך באתרים שותפים של Gahava, ולאפשר לך לפנות למשתמשים רלוונטים אחרים באתרים שותפים של Gahava ולאפשר למשתמשים אחרים (כולל כאלו הנמצאים באתרים שותפים של Gahava) לפנות אליך.

התראות פוש

למשתמשים רשומים נשמר ה Device Id של המכשיר על מנת לשלוח התראות פוש (Push Notifications). ההתראות נשלחות אך ורק על ידי הנהלת Gahava לשימוש פנימי בלבד, על מנת להודיע על הודעות חדשות, משתמשים שצפו בך, והודעות נוספות. בכל שלב, ניתן לבטל קבלת התראות פוש בעמוד הגדרות החשבון.

צנעת פרט/פרטיות

לצוות האתר זכות מלאה לבדוק תכנים באופן מדגמי, אוטומטי או ידני, ולהגיב בהתאם. בכלל זה, צוות האתר ראשי לעיין גם בהודעות המועברות בין הגולשים, וזאת על מנת להגן על האתר ועל הגולשים בו. מוסכם עליך כגולש באתר שאין בכך משום חדירה לפרטיותך, או לצנעת הפרט שלך כגולש, ושהדבר נעשה אך ורק במטרה להגן על כלל הגולשים באתר ועל האתר עצמו. בנוסף, עמודי הפרופילים שלנו חשופים באופן חלקי למשתמשים שאינם מחוברים לאתר וזאת על מנת לאפשר צפיה במשתמשי האתר למשתמשים שאינם נרשמו עדיין הרוצים להתרשם. בגלל זה, מנועי חיפוש גם יכולים לאנדקס עמודי פרופיל של משתמשים. הקו המנחה בשימוש באתר הוא שכל פרט שמילית בפרופיל שלך חשוף לכולם (כל אחד גם יכול להירשם ולצפות בפרופיל המלא של כל אחד\ת אחר\ת). לדוגמה, התמונות שהעלת, ההעדפות המגדריות שלך, הזיקה שלך לדת וכו'...

עוגיות - cookies

האתר Gahava משתמש במחרוזות קטנות של טקסט (המכונה עוגיות) בכדי לשמור מידע על הגולש. אם אתה רוצה לבטל את השימוש של עוגיות, אתה יכול לאפס את הדפדפן שלך כך שידחה את כל קובצי ה-Cookie או לציין מתי קובץ cookie נשלח. שים לב כי אתרי אינטרנט מסוימים עשויים שלא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לקבל עוגיות.

העדר אחריות

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר Gahava עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד. אתר Gahava אינו אחראי להודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו, בכלל זה, אתר Gahava אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם. בכלל זה, אתר Gahava אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר. אתר Gahava אינו נושא באחריות לכל הודעה שתקבל בעקבות השימוש באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות אותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. חשוב לזכור ששום מערכת אבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין. האתר Gahava אינו אחראי אם צד שלישי כלשהוא יצליח לעשות שימוש לרעה באתר או במידע שידלוף ממנו. במקרה כזה, הינך מאשר כי האתר אינו יישא בכל אחריות, לרבות כל נזק אשר עלול להתרחש, אם יתרחש.

דואר אלקטרוני

בהירשמך לאתר Gahava הינך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),התשס"ח - 2008. על פי ברירת המחדל כאמור, וכל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבל דיוור פרסומי, אתר Gahava או צד שלישי מטעמו רשאים לשלוח לחברי האתר דיוור בנוגע להודעות המתקבלות באתר באופן שוטף, הודעות למשתמשים שצפו בהם, הודעות בנוגע לאירועי האתר, דיוורים פרסומיים, הודעות לעדכונים, תזכורות או מיילים אחרים. במידה והנך מעוניין שלא לקבל יותר דברי דואר אלה, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות שינוי העדפות הדיוור בעמוד הגדרות החשבון או בעמוד שינוי העדפות דיוור (שקישור אליו נמצא בסוף כל מייל הנשלח), או באמצעות ביטול הפרופיל שלך באתר. יובהר, כי חל איסור מוחלט למסור פרטים של משתמש אחר. העובר על הוראה זאת יישא באחריות לכל הנזקים ו/או ההוצאות העשויים להיגרם למפעיל האתר בשל מסירת פרטים של אחר ללא רשות כאמור.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את אתר Gahava או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר Gahava או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום. ידוע לך ואתה מסכים לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר Gahava בגין המידע והנתונים דלעיל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

אתר Gahava הוא בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Gahava, בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר Gahava מראש ובכתב. אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות בפרט ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. בעל אתר\עסק\גולש\משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית.

תמיכה

השירותים באתר Gahava אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר Gahava ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים, שיתקבלו דרך יצירת קשר, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן (לרוב עונים תוך כמה שעות). תמיכה בנושא התשלומים והסליקה (בלבד) ניתן לקבל בעמוד צור קשר או

סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור. אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך. חוקי האתר יכולים להתעדכן מעת לעת, והם תקפים מרגע העלאתן לאתר. אתה מודע לכך שמרגע ההסכמה לחוקי האתר, אתה מסכים גם לחוקי האתר המעודכנים ביחס לרגע ביצוע כל פעולה הקשורה לאתר Gahava. בכל בעיה, ניתן ליצור קשר בעמוד הצור קשר עם הנהלת האתר.